REISVOORWAARDEN EN –VERZEKERINGEN

Veilig & betrouwbaar

YMCA jongerenreizen biedt verschillende buitenlandse reizen aan en daarbij staat veiligheid voorop. De begeleiders volgen allemaal een trainingstraject, speciaal toegespitst op het type vakantie dat zij begeleiden.

Daarnaast zullen wij te allen tijde de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken opvolgen. Mocht een van onze bestemmingen een negatief reisadvies krijgen, dan zal deze bestemming uit het aanbod worden geschrapt. In overleg met de deelnemers wordt in zo’n geval naar een passende oplossing gezocht.

Reissom

De reissom staat bij elke reis vermeld. Dit bedrag is inclusief: verblijf, vervoer, eten, drinken, vermelde uitstapjes en het gebruik van materialen; tenzij anders aangegeven. Alle reizen hebben een verzamelpunt, vervoer tot aan dit punt is niet inbegrepen in de prijs. Wij behouden ons het recht voor om de prijs van een vakantie aan te passen. Dit kan onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van prijsstijgingen bij derden of als de BTW-voorschriften worden gewijzigd. Dit geldt ook voor vliegbelastingen en vluchttoeslagen. Wanneer door vertragingen, stakingen en dergelijke schade of onkosten worden veroorzaakt, kunnen wij hiervoor in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden.

Aanbod

Het aanbod in deze brochure is een vrijblijvend aanbod, dat door YMCA jongerenreizen kan worden herroepen. Dit kan gebeuren indien een reis is volgeboekt. Daarnaast heeft YMCA jongerenreizen het recht een reis te annuleren indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Er zal in dit geval alles aan gedaan worden om een passend alternatief te vinden. Het actuele aanbod is te vinden op www.ymcajongerenreizen.nl. Foto’s die gemaakt worden tijdens vakanties kunnen worden gebruikt voor YMCA publicaties. Het kan het zijn dat de vertrek en aankomst dag een dag eerder of later plaatsvind i.v.m. de beschikbaarheid van de vluchten

Aanmelden

Het aanmelden voor een vakantie kan via onze website www.ymcajongerenreizen.nl. Na de boeking ontvang je een boekingsbevestiging/factuur. Bij de aanmelding is het van belang bijzonderheden door te geven. Wij gaan er van uit dat de deelnemer kan fietsen, zwemmen en aan alle activiteiten kan meedoen. Wanneer dit niet het geval is, dient dit bij de aanmelding doorgegeven te worden. Ook medische problemen, medicijngebruik, diëten en aanverwante zaken dienen doorgegeven te worden. Indien er na aanmelding veranderingen optreden, dient dit ook doorgegeven te worden. YMCA jongerenreizen zorgt ervoor dat de begeleiders op de hoogte zijn van bijzonderheden zodat de vakantie goed kan verlopen. Onvolledige opgave vooraf van belangrijke informatie over de deelnemer (waaronder medische problemen, gedragsproblematiek en medicijngebruik) kan uitsluiting van de reis tot gevolg hebben.
Als je je aanmeldt voor een reis, geef je tevens toestemming om de maandelijkse nieuwsbrief van YMCA Internationalisering te ontvangen.

Boekingsbevestiging

Na de boeking wordt direct een bevestigingsmail gestuurd. Hierin staat vermeld wat er geboekt is. Binnen twee weken wordt een factuur verstuurd en hierin staat aangegeven hoe dit betaald dient te worden. De kopie dient ondertekend en vervolgens retour gestuurd te worden naar YMCA jongerenreizen. Op het moment dat wij de boeking via de website of telefoon ontvangen hebben, is deze definitief.

Betaling

De aanbetaling voor de vakanties in het buitenland bedraagt 50% van de totale reissom. Dit bedrag dient vier weken na ontvangst van de factuur betaald te worden. Het restbedrag dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de vakantie te zijn voldaan.

Garantstelling financieel onvermogen

Voor alle kampen en reizen georganiseerd door YMCA jongerenreizen geldt een garantstelling van de YMCA Nederland in het geval van financieel onvermogen van de organisator van de reis, waardoor de verplichtingen jegens de reiziger niet kunnen worden nagekomen. Deze garantstelling zorgt ervoor dat de verplichtingen jegens de reiziger worden overgenomen door de YMCA Nederland of dat er een terugbetaling van de reissom volgt. Indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel van de reissom. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen zal, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval worden zorggedragen voor de terugreis.

Omboeken

Als een reis eenmaal geboekt is, heeft de deelnemer de mogelijkheid om deze om te boeken naar een andere bestemming. Hiervoor worden administratiekosten van €12,50 in rekening gebracht, tenzij de omboeking het gevolg is van een door Y-exchange (YMCA Jongerenreizen) geannuleerde reis. In dat laatste geval zal altijd persoonlijk contact worden gezocht met de deelnemers van de betreffende reis. Y-exchange zal dan een voorstel doen voor een omboeking. Na dit voorstel heeft de deelnemer vijf werkdagen bedenktijd om op het voorstel in te gaan.

Annuleren

Niemand wil zijn vakantie natuurlijk graag annuleren. Maar soms kan het niet anders. Je kunt een vakantie uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail) annuleren. Gebruik daarbij altijd het boekingsnummer. Het is goed om van tevoren te weten wat de gevolgen van je annulering zijn. Afhankelijk van het moment waarop je afzegt, moet je een gedeelte van de reissom betalen. Deze bedragen zijn als volgt:

  • tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling.
  • vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór vertrek: 25% van de reissom
  • vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag van vertrek: 50 % van de reissom
  • vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 75% van de reissom
  • De dag van vertrek of later: de volledige reissom

 De reissom is het bedrag wat betaald zou moeten worden, dus inclusief eventueel verrekende kortingen/toeslagen

Annuleringsverzekering

Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten. Je krijgt dan (een gedeelte van) je geld terug, indien je door overmacht niet kunt deelnemen aan de vakantie. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden van een naaste. Je kunt de annuleringsverzekering via ons afsluiten. De kosten van een annuleringsverzekering bedragen 5,5% van de totale reissom + 21% assurantiebelasting + €3,75 poliskosten.

Reisverzekering

Er kan via YMCA Jongerenreizen een reisverzekering worden afgesloten. De kosten hiervoor zijn €1,47 per dag voor Nederland, €1,67 per dag voor Europa en €2,77 per dag voor buiten Europa. Daarnaast betaal je €3,50 poliskosten.

Reisbescheiden

Uiterlijk twee weken voor vertrek ontvang je de reisbescheiden. Hierin vind je allerlei informatie zodat je voorbereid op reis kunt. Tevens ontvang je dan een vragenlijst. Hierop vul je o.a. jouw persoonsgegevens, verzekeringsgegevens, het verblijfadres van jouw ouders/verzorgers tijdens de vakantie en eventuele bijzonderheden in. Deze lijst geef je aan de reisbegeleiders op het moment dat jouw reis begint.

 

© YMCA Jongerenreizen